A A A

Witnesses

Zdzisława Chowańcowa
Zdzisława Chowańcowa
Anna Dudek
Anna Dudek
Zofia Dętkoś
Zofia Dętkoś
Karol Jarnot
Karol Jarnot
Aleksandra Kołodziejczyk
Aleksandra Kołodziejczyk
Stanisława Morończyk
Stanisława Morończyk
Julia Niedziela
Julia Niedziela
Władysław Senkowski
Władysław Senkowski
Bolesław Szczerbowski
Bolesław Szczerbowski
Mieczysław Wawro
Mieczysław Wawro
Zdzisław Wolf
Zdzisław Wolf
Wanda Żak
Wanda Żak