A A A

Kopalnia Brzeszcze - zdjęcia historyczne

Fot. Archiwum Kopalni Węgla Kamiennego „Brzeszcze”