A A A

Jawischowitz podobóz Auschwitz

45 deportowanych
8 polskich górników
składa świadectwo
dla przyszłości


O tym, co w latach II wojny światowej znajdowało się i działo na terenie dzisiejszego parku miejskiego w Brzeszczach, świadczy dziś stojący tam pomnik oraz dwa oryginalne obiekty z tamtych lat: betonowa lampa i niewielki budynek.

Mamy wielką nadzieję, że niniejsza publikacja przyczyni się do zachowania PAMIĘCI o tym tragicznym rozdziale historii gminy Brzeszcze – latach niemieckiej, nazistowskiej okupacji – i że będzie interesującą i pouczającą, choć momentami bez wątpienia poruszającą lekturą dla polskich czytelników XXI w., z których zdecydowana większość wojnę zna na szczęście tylko z książek, filmów i świata komputerów.

(od redakcji)