A A A

Przewodnik po wybranych miejscach pamięci

Gmina Brzeszcze w latach okupacji niemieckiej 1939-1945
Jacek Lachendro


Brutalna polityka hitlerowców w dramatyczny sposób wpłynęła na życie mieszkańców gminy. Część z nich została wysiedlona, wywieziona na przymusowe roboty lub aresztowana. Pozostali żyli w bezpośrednim sąsiedztwie największego niemieckiego obozu koncentracyjnego, Auschwitz, i jego podobozów: Budy i Jawischowitz. Pomimo represji ze strony okupanta ponad 300 mieszkańców gminy ryzykowało życie, niosąc pomoc więźniom.

Niniejsza praca jest próbą upamiętnienia zarówno ich, jak i ludzi z całej Europy, znanych z nazwiska, oraz tych bezimiennych, którzy cierpieli i ponieśli śmierć z rąk nazistów na terenie Brzeszcz i sąsiednich miejscowości w latach 1939-1945.