Trasa Pamięci / Route of Remembrance

trasapamieci.brzeszcze.pl

A A A

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji.
Urząd Gminy w Brzeszczach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony informacyjnej http://trasapamieci.brzeszcze.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony informacyjnej http://trasapamieci.brzeszcze.pl 

Dane teleadresowe jednostki:
Urząd Gminy w Brzeszczach
32-620  Brzeszcze
ul. Kościelna 4
tel. 32 77 28 500
email:gmina@brzeszcze.pl
Adres strony internetowej podmiotu: http://trasapamieci.brzeszcze.pl
Data sporządzenia aktualizacji:2021-09-06
Deklarację sporządzono za pośrednictwem wyspecjalizowanego podmiotu zewnętrznego.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-06
Data publikacji strony internetowej: 2009-01-02
Strona informacyjna http://trasapamieci.brzeszcze.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Gminy w Brzeszczach,
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Gminy w Brzeszczach. 
Deklarację sporządzono za pośrednictwem wyspecjalizowanego podmiotu zewnętrznego.

Ułatwienia na stronie informacyjnej http://trasapamieci.brzeszcze.pl
 • odpowiedni kontrast na stronie,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • mapa strony,
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
 • wyszukiwarka indeksująca treści na stronie,
 • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza Tab,
 • możliwość wydrukowania treści artykułów, po kliknięciu Ctrl + p (drukuj) pokazuje się okno z wersją tekstową artykułu dostosowaną dla drukarek, bez tła, grafiki itp.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osobą do kontaktu w sprawie dostępności jest Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy w Brzeszczach: Magdalena Maj - Sekretarz Gminy.
(Zarządzenie Nr 50/2020 Burmistrza Brzeszcz z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw Dostępności w Urzędzie Gminy w Brzeszczach - KLIKNIJ)

e-mail: gmina@brzeszcze.pl 
Telefon: 32 77 28 500

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Siedziba Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelnej 4 spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 
W zakresie dostępności architektonicznej:
 1. przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy),
 2. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – rampy podjazdowe, windy, drzwi automatycznie otwierane,
 3. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy - tablice informacyjne, informatorium,
 4. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego - instrukcja dla pracowników informacji,
 5. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,
W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
zapewnienie komunikacji z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do interesanta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez innego pracownika Urzędu o konieczności obsługi interesanta z niepełnosprawnością ruchową w holu głównym przy wejściu do budynku.

Pozostałe informacje przeznaczone dla osób ze szczególnymi potrzebami zostały zamieszczone na stronach BIP Urzędu
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
OK
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka bezpieczeństwa i polityka cookies