A A A

Bohaterowie tamtych lat

Pracownicy PCK w Brzeszczach
Pracownicy PCK w Brzeszczach
Pracownicy PCK w Brzeszczach przed wejściem do budynku szpitala (obecnie mieszczą się w nim mieszkania socjalne). Z przodu od lewej: Jan Drzewiecki, Wanda Ślusarczyk, Julia Kubica, dr Józef Sierankiewicz, Marcela Szczotka, Ernest Friebe, Jerzy Iwiński. Z tyłu pacjent – Matyszkiewicz. Zdjęcie z 1945 r.
Maria Bobrzecka
Maria Bobrzecka
Maria Bobrzecka, właścicielka apteki w Brzeszczach, w okresie okupacji dostarczała lekarstwa więźniom KL Auschwitz. Zdjęcie przedwojenne.
Jan Nosal
Jan Nosal
Jan Nosal, poseł PPS (1928- 1930), jeden z organizatorów ruchu oporu w Brzeszczach, za pomoc więźniom osadzony w KL Auschwitz, gdzie zginął. Zdjęcie przedwojenne.
Jan Wawrzyczek
Jan Wawrzyczek
Jan Wawrzyczek (drugi z prawej) urodził się w Jawiszowicach, gdzie spędził dzieciństwo i młodość. Zdjęcie wykonane w 1939 r. W okresie okupacji dowódca oddziału partyzanckiego pomagającego więźniom KL Auschwitz w ucieczkach z obozu.
Konstanty „Kostek” Jagiełło
Konstanty „Kostek” Jagiełło
Konstanty „Kostek” Jagiełło, więzień KL Auschwitz, uciekinier z obozu, członek przyobozowego ruchu oporu. Zginął w październiku 1944 r. w czasie nieudanej próby przejęcia więźniów obozu. Zdjęcie sprzed aresztowania w 1940 r.
Julian Dusik
Julian Dusik
Julian Dusik (pierwszy z lewej) na tle restauracji w Zasolu. Rodzina Dusików była silnie zaangażowana w pomoc więźniom KL Auschwitz. Julian Dusik zginął w KL Mauthausen w 1945 r. Zdjęcie z okresu okupacji.
Władysława Kożusznik i Helena Płotnicka
Władysława Kożusznik i Helena Płotnicka
Władysława Kożusznik (z lewej) i Helena Płotnicka, łączniczki przyobozowego oddziału BCh. H. Płotnicka za pomoc więźniom została osadzona w KL Auschwitz, gdzie zginęła. Zdjęcie z czasów okupacji.
Anna Madej
Anna Madej
Portret Anny Madej, mieszkanki Jawiszowic, ofiarowany jej przez więźniów jako wyraz wdzięczności za udzielaną pomoc. Wykonany potajemnie przez więźnia Jacques’a Markiela.
Portret Gezy Scheina ofiarowany przez niego Emilii Klimczyk
Portret Gezy Scheina ofiarowany przez niego Emilii Klimczyk
Portret Gezy Scheina ofiarowany przez niego Emilii Klimczyk jako wyraz wdzięczności za udzielaną pomoc. Wykonany potajemnie przez więźnia Jacques’a Markiela.