A A A

Jawiszowice, Zasole

Jawiszowice, ulica Bielska. Pomnik ku czci mieszkańców Jawiszowic poległych i pomordowanych w latach 1939-1945, odsłonięty w 1986 r.
Jawiszowice, Tablica na pomniku ku czci mieszkańców Jawiszowic poległych i pomordowanych w latach 1939- 1945.
Jawiszowice, Tablica na pomniku ku czci mieszkańców Jawiszowic poległych i pomordowanych w latach 1939- 1945
Jawiszowice, Tablica na pomniku ku czci mieszkańców Jawiszowic poległych i pomordowanych w latach 1939- 1945
Jawiszowice, cmentarz komunalny. Tablica na grobie lotnika amerykańskiego.
Jawiszowice, cmentarz komunalny. Grób lotnika amerykańskiego.
Jawiszowice, cmentarz komunalny. Zdjęcie wykonano podczas pogrzebu lotnika amerykańskiego w 1945 r. lub jego ekshumacji dwa lata później.
Jawiszowice, cmentarz komunalny. Grób Jana Wawrzyczka, dowódcy oddziału AK „Sosieńki” i jego matki.
Jan Wawrzyczek (drugi z prawej). Zdjęcie wykonane w 1939 r. W okresie okupacji dowódca oddziału partyzanckiego pomagającego więźniom KL Auschwitz w ucieczkach z obozu.
Las pomiędzy Jawiszowicami a Zasolem. W okresie okupacji teren działania oddziału AK „Sosieńki” dowodzonego przez Jana Wawrzyczka.
Zasole. Pomnik ku czci Konstantego Jagiełły, odsłonięty w miejscu jego śmierci w 1948 r.
Zasole. Tablica na pomniku ku czci Konstantego Jagiełły.
Konstanty „Kostek” Jagiełło, więzień KL Auschwitz, uciekinier z obozu, członek przyobozowego ruchu oporu. Zginął w październiku 1944 r. w czasie nieudanej próby przejęcia więźniów obozu. Zdjęcie sprzed aresztowania w 1940 r.
Julian Dusik (pierwszy z lewej) na tle restauracji w Zasolu. Rodzina Dusików była silnie zaangażowana w pomoc więźniom KL Auschwitz. Julian Dusik zginął w KL Mauthausen w 1945 r. Zdjęcie z okresu okupacji.
Zasole. Dom rodziny Dusików w Zasolu widziany od strony pomnika ku czci Konstantego Jagiełły.
Władysława Kożusznik (z lewej) i Helena Płotnicka, łączniczki przyobozowego oddziału BCh. H. Płotnicka za pomoc więźniom została osadzona w KL Auschwitz, gdzie zginęła. Zdjęcie z czasów okupacji