A A A

Wirtschaftshof Budy (Folwark Budy)

Budynek szkoły (obecnie przedszkola) na Borze. W tle widoczna dawna remiza. W budynkach tych osadzone były więźniarki z karnej kompanii (1942-1943), a następnie podobozu kobiecego Budy (1943-1944). Zdjęcie wykonane po wojnie. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Tablica ostrzegawcza przy wejściu na teren KL Auschwitz. Zdjęcie z czasów okupacji. Ze zbiorów Mirosława Ganobisa.
Plan sytuacyjny „Wirtschaftshof Budy” (Folwark Budy).
Przedszkole na Borze. Widok obecny.
Przedszkole na Borze. Widok obecny.
Bór. Tablica odsłonięta w 2003 r. przy wejściu do przedszkola, upamiętniająca śmierć około 90 więźniarek z karnej kompanii.
Bór. Tablica odsłonięta w 2003 r. przy wejściu do przedszkola, upamiętniająca śmierć około 90 więźniarek z karnej kompanii.
Stawy na Borze. Miejsce niewolniczej pracy więźniarek z podobozu Budy.
Brzeszcze. Obecna ulica Kolejowa. W okresie okupacji jej duża część stanowiła granicę tzw. strefy interesów obozu Auschwitz.