A A A

Cmentarz w Brzeszczach

W drugiej połowie 1944 r., w związku ze zbliżającą się ofensywą Armii Czerwonej, władze SS rozpoczęły stopniową ewakuację więźniów KL Auschwitz, wywożąc ich do obozów w głębi Trzeciej Rzeszy.
 W połowie stycznia 1945 r. wydany został rozkaz całkowitej ewakuacji obozu. Od 17 do 21 stycznia 1945 r. esesmani wyprowadzili z KL Auschwitz i jego podobozów około 56 tysięcy więźniów i więźniarek, zmuszając ich do marszu różnymi drogami w kierunku odległych o około 60 kilometrów Gliwic i Wodzisławia Śląskiego. Stamtąd byli wywożeni pociągami do obozów koncentracyjnych w głębi Rzeszy.

Około 25 tysięcy więźniów i więźniarek przeszło główną drogą przez Brzeszcze. Część z nich nie wytrzymała trudów marszu i zginęła z wycieńczenia lub od kul eskortujących esesmanów.

19 stycznia, po przejściu ostatnich kolumn ewakuacyjnych, niemiecki burmistrz Brzeszcz nakazał mieszkańcom pochowanie zwłok. Na odcinku od Rajska do Jawiszowic zebrali oni 18 ciał, które następnie złożyli w zbiorowej mogile na miejscowym cmentarzu. 
Zobacz również