A A A

Część historyczna w parku miejskim - otwarta

 W dniu 7. grudnia 2009r. Pani Burmistrz Teresa Jankowska oficjalnie otworzyła część historyczną parku miejskiego przy ul. Dworcowej w Brzeszczach - "Podobóz Jawischowitz". W czasie uroczystości Pan dr Jacek Lachendro przedstawił informacje o historii pomników górników i ich twórcy, Jakubie Markielu, więźniowi KL Auschwitz.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Muzeum Auschwitz-Birkenau, Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, Ludzie Dobrej Woli – mieszkańcy, którzy nieśli pomoc więźniom KL Auschwitz-Birkenau, radni naszej gminy, dyrektorzy szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych, przedstawiciele kombatantów oraz innych organizacji społecznych z gminy.

Uczestnicy złożyli kwiaty pod pomnikiem "Ku czci ofiar podobozu Jawischowitz" i zwiedzili łaźnię podobozu.
/ArL/